Kultura građenja i održivi razvoj

Organizator:

Opći uvjeti poslovanja

Datum zadnje izmjene: 28.8.2021.
Korištenjem sustava registracije na web stranici Arhibau.hr Korisnik ili Kupac se slaže sa
svim pravima, obvezama i odgovornostima iz Općih uvjeta poslovanja Katapult promocije, d.o.o., Medveščak 24, Zagreb (OIB: 65191050926).

Katapult promocija d.o.o. u suradnji sa partnerima (u daljnjem tekstu Organizator) organizira Arhibau konferenciju te putem web stranice www.arhibau.hr omogućava i prodaje proizvode/usluge koje Kupcu omogućavaju konzumaciju sadržaja na sajmu i konferenciji.
Kupac je svaki posjetitelj web stranice arhibau.hr koji je došao na stranicu sa namjerom da
se informira i/ili kupi proizvod/uslugu ponuđenu na stranici. Korisnik je svaki posjetitelj
stranice Arhibau.hr.

Ovaj dokument je elektronički ugovor između Katapult promocije d.o.o. i Korisnika ili Kupca te njegovim prihvaćanjem obje strane prihvaćaju sva prava, obaveze i odgovornosti koje su u njemu navedene.
Organizator zadržava pravo da u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to
smatra potrebnim, ukine ili izmijeni ovdje navedene Uvjete poslovanja.
Organizator zadržava pravo promjene govornika koji prezentiraju digitalni sadržaj ili offline
sadržaj tijekom Konferencija iz razloga koji nisu pod njegovom kontrolom. U takvom slučaju
Korisnik koji je kupio digitalni sadržaj ili offline sadržaj nema pravo na naknadu od pružatelja
usluga.
Organizator zadržava pravo promjene datuma Konferencija iz razloga koji nisu pod njegovom kontrolom. U ovom slučaju, Kupac ima pravo dati izjavu, u dokumentarnom obliku, o raskidu ugovora te zatražiti povrat cjelokupnog iznosa uplaćenog u svrhu korištenja digitalnog ili offline sadržaja (Kotizacija).
Kupac ili Korisnik koji je dobio pristup digitalnom ili offline sadržaju (Kotizacija) mogu ih
koristiti u mjeri predviđenoj zakonom. Korisniku ili Kupcu se posebno zabranjuje davanje
linkova ili projiciranjem istog trećim osobama koje nisu stekle pristup digitalnom ili offline
sadržaju (Kotizacija).
Kupcu ili Korisniku nije dozvoljeno širenje sadržaja, predstavljanje istih na tržištu, miješanje u njegov sadržaj, umnožavanje, kopiranje ili distribuciju, te bilo kakvu upotrebu sadržaja u
digitalnom ili papirnatom obliku (prezentacije).
U slučaju promjena ovih Uvjeta poslovanja obavještavanje Kupca/Korisnika odvijat će se
postavljanjem na web stranicu ili slanjem e-maila. Izmjene i dopune Uvjeta stupaju na snagu
u roku od 3 dana od dana kada su dostupne na web stranici.

Uvjeti kupnje i upotrebe Kotizacija Arhibau Konferencije
1. Cijene
• Cijene Kotizacije Arhibau Konferencije objavljene su na web stranici
www.arhibau.hr Istaknute su u kunama i/ili eurima te se na iste dodaje porez na
dodatnu vrijednost (PDV, 25 %).
• Nakon prijave putem registracijske forme na upisanu e-adresu za dostavu
ponude/predračuna stiže automatizirana poruka u obliku predračuna, tj. poziv za plaćanje.
• Sudjelovanje na Konferenciji moguće je samo sudionicima koji su do
datuma održavanja Konferencije platili predračun. Ukoliko predračun do dana održavanja
Konferencije nije plaćen, prijavljenom sudioniku neće biti izrađena akreditacija zbog čega
neće moći sudjelovati na Konferenciji.
• Račun za isporučenu uslugu Katapult promocija d. o. o. izrađuje i šalje na dan održavanja
događaja.
2. Način plaćanja
Katapult promocija d.o.o. kupcima omogućuje virmansko plaćanje.

3. Preuzimanje akreditacija
• Offline akreditaciju s imenom, prezimenom i tvrtkom sudionika Kupac preuzima u Areni Zagreb, na dan konferencije.

4. Uvjeti povrata otkazivanja i povrata uplaćenih kotizacija

• U slučaju pismenog otkazivanja sudjelovanja na Konferenciji 14 dana prije dana
održavanja vraćamo puni iznos uplaćene kotizacije. Pismeno otkazivanja moguće je putem e-mail adrese konferencija@arhibau.hr
• Pismena odjava sedam dana prije početka događaja omogućuje povrat 50 % kotizacije.
• Šest i manje dana prije događaja uplaćeni iznos za Kotizaciju nismo u mogućnosti vratiti
• Izmjenu imena nositelja Kotizacije moguće je prijaviti u pismenom obliku najkasnije dva
dana prije početka Konferencije.
• Ne uplati li Kotizaciju, prijavljenom Kupcu/Korisniku neće biti izrađena akreditacija, zbog čega neće moći sudjelovati na Konferenciji.
• Ako prijavljeni sudionik uplati kotizaciju, a ne pojavi se na konferenciji, povrat novca nije moguć.
• Pružatelj usluge zadržava pravo promjene datuma konferencije zbog razloga na koje
ne može utjecati.
• U slučaju otkazivanja događaja ili promjene njegova termina moguć je povrat
kotizacije.
Kada se dogovori povrat novaca za otkazanu Konferenciju, Katapult promocija d.o.o. će iznos cijene ulaznice umanjen za popratne troškove (troškove dostave, transakcije, usluge itd.) vratiti Kupcu na unaprijed dostavljeni bankovni račun.

Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača, korisnik može svoj pisani prigovor uputiti na
e-mail adresu: konferencija@arhibau.hr ili poštom na adresu: Katapult promocija d.o.o., Medveščak 24, 10000 Zagreb, Hrvatska. U prigovoru molimo da navedete ime, prezime te e-mail ili poštansku adresu za dostavu odgovora. Odgovor na prigovor dostavit ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.

 

Na vrh